Lịch trình xe chạy

HÀ NỘI → HÀ GIANG
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 41 chỗ; Giá: 220.000 VNĐ
Bx Mỹ Đình: 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm Bx Hà Giang: P. Phương Thiện, Tp. Hà Giang 07:00 – 11:00 – 14:00 – 20:30
Ghế Limousine 9 – 12 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Bx Mỹ Đình: 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm Bx Hà Giang: P. Phương Thiện, Tp. Hà Giang 07:00 – 12:00

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 41chỗ; Giá: 220.000 VNĐ
Bx Hà Giang: P. Phương Thiện, Tp. Hà Giang Bx Mỹ Đình: 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm 07:00 – 11:00 – 14:00 – 20:30
Ghế Limousine 9 – 12 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Bx Hà Giang: P. Phương Thiện, Tp. Hà Giang Bx Mỹ Đình: 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm 07:00 – 12:00

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 41 chỗ; Giá: 350.000 VNĐ
Vp Hà Nội: Số 208 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm
Bx Lai Châu: Đ. 30/4 Tam Đường, Tp Lai Châu
18:15
Bx Than Uyên: QL32, TT. Than Uyên, H. Than Uyên
Giường 41 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Bx Mỹ Đình: 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm
Bx Lai Châu: Đ. 30/4 Tam Đường, Tp Lai Châu
18:15
Bx Than Uyên: QL32, TT. Than Uyên, H. Than Uyên

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 41 chỗ; Giá: 350.000 VNĐ
Bx Lai Châu: Đ. 30/4 Tam Đường, Tp Lai Châu
Bx Mỹ Đình: 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm
17:30
Vp Hà Nội: Số 208 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm
Giường 41 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Bx Than Uyên: QL32, TT. Than Uyên, H. Than Uyên
Bx Mỹ Đình: 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm
19:30
Vp Hà Nội: Số 208 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 41 chỗ; Giá: 320.000 VNĐ
Bx Mỹ Đình: 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm Bx Tuần Giáo: QL 279, TT Tuần Giáo, H. Tuần Giáo 18:45

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 41 chỗ; Giá: 320.000 VNĐ
Bx Tuần Giáo: QL 279, TT Tuần Giáo, H. Tuần Giáo Bx Mỹ Đình: 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm 18:00

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 32 phòng; Giá: 370.000 VNĐ
Vp Hà Nội: Số 208 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm
Vp Huế: 12 Dương Văn An, Tp Huế
18:30
Bx Phía Bắc Huế: 132 Lý Thái Tổ – P. An Hòa
Giường 41 chỗ; Giá: 320.000 VNĐ
Vp Hà Nội: Số 208 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm
Vp Huế: 12 Dương Văn An, Tp Huế
18:00
Bx Phía Bắc Huế: 132 Lý Thái Tổ – P. An Hòa
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 32 phòng; Giá: 370.000 VNĐ
Vp Huế: 12 Dương Văn An, Tp Huế
Vp Hà Nội: Số 208 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm
17:00
Bx Phía Bắc Huế: 132 Lý Thái Tổ – P. An Hòa
Giường 41 chỗ; Giá: 320.000 VNĐ
Vp Huế: 12 Dương Văn An, Tp Huế
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
17:00
Bx Phía Bắc Huế: 132 Lý Thái Tổ – P. An Hòa
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 32 phòng; Giá: 350.000 VNĐ
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
Bx Đồng Hới: Đ. Nguyễn Hữu Cạnh, P. Hải Thịnh, Tp Đồng Hới
18:30
Khách sạn Easy Tiger: ĐT 20, TT Phong Nha, H. Bố Trạch
Giường 40 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
Bx Đồng Hới: Đ. Nguyễn Hữu Cạnh, P. Hải Thịnh, Tp Đồng Hới
18:00
Khách sạn Easy Tiger: ĐT 20, TT Phong Nha, H. Bố Trạch
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 32 phòng; Giá: 350.000 VNĐ
Bx Đồng Hới: Đ. Nguyễn Hữu Cạnh, P. Hải Thịnh, Tp Đồng Hới
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
21:00
Khách sạn Easy Tiger: ĐT 20, TT Phong Nha, H. Bố Trạch
Giường 40 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Bx Đồng Hới: Đ. Nguyễn Hữu Cạnh, P. Hải Thịnh, Tp Đồng Hới
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
21:00
Khách sạn Easy Tiger: ĐT 20, TT Phong Nha, H. Bố Trạch
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 32 phòng; Giá: 350.000 VNĐ
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
Vp Quảng Trị: 300 Lê Duẩn, TP. Đông Hà
18:30
Bx Đông Hà: 425 Lê Duẩn, P. Đồng Lễ, Tp Đông Hà
Giường 40 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
Vp Quảng Trị: 300 Lê Duẩn, TP. Đông Hà
18:30
Bx Đông Hà: 425 Lê Duẩn, P. Đồng Lễ, Tp Đông Hà
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 32 phòng; Giá: 350.000 VNĐ
Vp Quảng Trị: 300 Lê Duẩn, TP. Đông Hà
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
19:00
Bx Đông Hà: 425 Lê Duẩn, P. Đồng Lễ, Tp Đông Hà
Giường 40 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Vp Quảng Trị: 300 Lê Duẩn, TP. Đông Hà
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
19:00
Bx Đông Hà: 425 Lê Duẩn, P. Đồng Lễ, Tp Đông Hà
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 40 chỗ; Giá: 350.000 VNĐ
Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng Vp Hội An: 105 Tôn Đức Thắng, P. Tâm An, Tp. Hội An 18:00
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 40 chỗ; Giá: 300.000 VNĐ
Vp Hội An: 105 Tôn Đức Thắng, P. Tâm An, Tp. Hội An Vp Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng 13:00
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 41 chỗ; Giá: 450.000 VNĐ
Vp Hà Nội: Số 208 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm Vp Đà Nẵng: 28 Đ.3/2, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu 18:00

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 41 chỗ; Giá: 450.000 VNĐ
Vp Đà Nẵng: 28 Đ.3/2, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu Vp Hà Nội: Số 208 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm 13:00